Публічна оферта

Публічна оферта  (пропозиція) інтернет-магазину “lvinajeepe.com” про продаж товарів

 

1.Терміни та визначення 

1.1. У даній оферті, якщо контекст не потребує іншого, наведені нижче терміни мають такі значення і є її складовою невід’ємною частиною:
Продавець — ФОП «Лузан Андрій Петрович» email: shop@lvinajeepe.com).

Покупець – дієздатна повнолітня фізична або юридична особа/фізична особа-підприємець.

Інтернет-магазин – офіційний інтернет-магазин Продавця ФОП «ЛУЗАН АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ», розташований за інтернет-адресою “lvinajeepe.com”. В рамках цього договору, поняття Інтернет-магазин та Магазин, а також інтернет адреси https://www.lvinajeepe.com та похідні від lvinajeepe.com є рівносильними та трактуються автентично, за контекстом оферти.

Товаром є опублікована на сайті одиниця, яка містить ціну, назву та опис. Товар на сайті супроводжується його зображенням.

 

2. Загальні положення 

2.1. Справжня публічна Оферта (надалі — Договір) є офіційною пропозицією ФОП «ЛУЗАН АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ» на адресу будь-якої фізичної особи, яка володіє дієздатністю та необхідною повноваженням укласти з ФОП «ЛУЗАН АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ» договір купівлі-продажу Товару на умовах, що вказані у цьому договорі.
2.2. Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 

3. Реєстрація на сайті
3.1. Оформити Замовлення в Інтернет-магазині можуть лише зареєстровані Покупці, при цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1 раз, тобто може мати лише один Особистий кабінет.
3.2. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.
3.3. Покупець, який зареєструвався в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіну та паролю. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця та відкриває доступ до додаткових послуг. Передача Покупцем логіну та паролю третім особам заборонено.
3.4. Покупець самостійно відповідає за всі можливі негативні наслідки, у разі передачі логіну та паролю третім особам.

 

4. Предмет Договору та ціна Товару 

4.1. Продавець передає, а Покупець приймає та оплачує товари на умовах цього Договору.
4.2. Право власності на Замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю та оплати останнім повної вартістю Товару. Ризик його випадкової втрати чи пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.
4.3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безперечному порядку та вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://www.lvinajeepe.com.
4.4. Ціна товару вказується в українській гривні та включає податок на додану вартість.

 

5. Момент укладання договору 

5.1. Текст цього Договору є публічною офертою.
5.2. Акцепт цієї оферти (договору) — оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти.
5.3. Акцептуючи справжню оферту, Покупець погоджується, що:
— реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) вказані ним добровільно;
— реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) передаються в електронній формі за відкритими каналами зв’язку мережі «Інтернет»;
— реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) передані Продавцю для реалізації цілей, зазначених у цій оферті та можуть бути передані третім особам, для реалізації цілей, зазначених у цій оферті;
— реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) можуть бути використані Продавцем з метою просування товарів та послуг шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою каналів зв’язку;
— з метою додаткового захисту від шахрайських дій зазначені Покупцем реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) можуть бути передані банку, що здійснює транзакції з оплати оформлених на www.lvinajeepe.com замовлень;
— дана Покупцем згода на обробку його реєстраційних даних (у тому числі персональних даних) є безстроковою і може бути відкликана Покупцем або його законним представником, поданням письмової заяви, переданої Продавцю на пункті самовивезення.
5.4. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти, є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків та/або застережень.
5.5. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору, у тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем смс-повідомлень про статус його замовлення та опитувань для покращення якості обслуговування Покупців. Покупець, який придбав товар в Інтернет-магазині Продавця (що оформив замовлення товару), розглядається як особа, яка вступила з продавцем у відносини на умовах цього Договору.

 

6. Права та обов’язки сторін 

6.1. Продавець зобов’язується:
6.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов’язання перед Покупцем відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених у п.6 цього Договору.
6.1.2. Обробляти персональні дані Покупця у порядку, встановленому чинним законодавством та «Політикою ФОП «ЛУЗАН АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ» щодо організації обробки та забезпечення безпеки персональних даних.
6.1.3. У разі досягнення мети обробки персональних даних Продавець зобов’язується припинити обробку персональних даних або забезпечити її припинення (якщо обробка персональних даних здійснюється іншою особою, що діє за дорученням Продавця) та знищити персональні дані або забезпечити їх знищення (якщо обробка персональних даних здійснюється іншою особою, що діє за дорученням Продавця) у строк, що не перевищує тридцяти днів з дати досягнення мети обробки персональних даних, якщо інше не передбачено договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є Покупець, іншою угодою між Продавцем та Покупцем.
6.1.4. У разі відкликання Покупцем згоди на обробку його персональних даних Продавець зобов’язується припинити їх обробку або забезпечити припинення такої обробки (якщо обробка персональних даних здійснюється іншою особою, що діє за дорученням Продавця) та у разі, якщо збереження персональних даних більше не потрібне для цілей обробки персональних даних , знищити персональні дані або забезпечити їх знищення (якщо обробка персональних даних здійснюється іншою особою, яка діє за дорученням Продавця) у строк, що не перевищує тридцяти днів з дати надходження зазначеного відгуку, якщо інше не передбачено договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є Покупець.
Надсилати електронну форму касового чека на адресу електронної пошти Клієнта, яка була вказана в Особовому Кабінеті у розділі «Мої дані» на сайті www.lvinajeepe.com.

6.2. Продавець має право:
6.2.1. Змінювати цей Договір, Ціни на Товар та Тарифи на супутні послуги, способи та терміни оплати та доставки товару в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://www.lvinajeepe.com. Усі зміни набирають чинності негайно після публікації і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.
Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, своєчасно виявляти та припиняти такі факти.
6.2.3. Без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов’язки щодо виконання Договору третім особам.
6.2.4. Перед поставкою замовленого Клієнтом товару Продавець має право вимагати від Клієнта 100% передоплати замовленого товару. Продавець має право відмовити Клієнту у доставці товару за відсутності такої оплати. Продавець має право вимагати від Клієнта 100% передоплати замовленого товару у таких випадках:
– у разі порушення одного з пунктів оферти 3.1; 6.3.5; 7.5; 7.6
– у разі порушення правил продажу
6.2.5. Продавець має право не проводити доставку Товару Клієнту кур’єром, у тому числі без 100% передоплати замовленого Товару, за адресою, вказаною при оформленні Клієнтом замовлення, та передати Товар у погодженому з Клієнтом фірмовому пункті самовивезення.
6.2.6. Продавець має право здійснити обмеження, що одночасно доставляється Клієнту Товару.
6.2.7. Використовувати технологію “cookies”. “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.
6.2.8. Отримувати інформацію про ip – адресу відвідувача Сайту lvinajeepe.com. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача та не підлягає передачі третім особам.
6.2.9. Продавець має право спрямовувати Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail та sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається продавцем самостійно, в односторонньому порядку.
6.2.10. Продавець має право в односторонньому порядку скасувати Замовлення Покупця у разі порушення Покупцем п.6.3.3.1. справжньої Оферти.
6.2.11. Продавець має право зробити обмеження за сумою замовлених товарів на день доставки.
6.2.12. Продавець має право змінювати умови Акцій, розміщених на сайті інтернет-магазину www.lvinajeepe.com, в односторонньому порядку без згоди Покупця шляхом розміщення таких змін на сайті інтернет-магазину www.lvinajeepe.com.
6.2.13. При доставці передоплаченого замовлення кур’єр або співробітник пункту самовивезення може попросити Клієнта пред’явити документ, що посвідчує особу. Якщо отримувати замовлення не буде власник Особистого кабінету, ПІБ одержувача необхідно вказати у спеціальному вікні при оформленні замовлення. У разі, якщо дані власника Особистого Кабінету не збігаються з даними, що засвідчують особу, інтернет-магазин має право відмовити Клієнту у видачі товару.
6.2.14. Розміщуючи відгук на сайті, Ви даєте згоду на використання цього відгуку на сторонніх ресурсах.

6.3. Покупець зобов’язується:
6.3.1. До моменту укладання Договору ознайомитись із змістом та умовами Договору, цінами на Товар, пропонованим Продавцем в інтернет-магазині.
6.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як покупця, та достатні для доставки Покупцю оплаченого ним Товару.
6.3.3. Сплатити замовлений Товар та його доставку на умовах цього договору.
6.3.4. Якщо Покупець при оформленні Замовлення вказує безготівковий спосіб оплати Замовлення (банківською карткою або системою електронних платежів), то Покупець зобов’язаний сплатити за свій Замовлення протягом 24 годин з моменту оформлення.
Дотримуватися правил продажу.
6.3.5. Не використовувати товар, замовлений на інтернет-сайті з підприємницькою метою.

6.4.Покупець має право:
6.4.1. Покупець має право відмовитися від отримання e-mail та sms-розсилок.

 

7. Доставка товару 

7.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється у строки, погоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником Продавця та умовами, викладеними в Правилах продажу. Якщо покупець не отримує замовлення у погоджений термін, продавець має право анулювати замовлення без додаткового інформування Клієнта. Якщо замовлення передоплачено кошти повертаються покупцю у встановлений законодавством термін.
7.2. При кур’єрській доставці Товару Клієнт у реєстрі Доставки ставить свій підпис навпроти тих позицій Товару, які Клієнт придбав. Даний підпис є підтвердженням того, що Клієнт не має претензій до комплектації замовлення, кількості та зовнішнього вигляду Товару.
7.3. Після отримання Замовлення претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.
7.4. Кур’єрську доставку можна здійснити за вказаною в Особовому Кабінеті адресою. Передача замовлення Покупцеві та розрахунок з Кур’єром можливий лише у будинках.
7.5. У випадку, якщо кур’єрська доставка здійснюється в публічному місці (вокзал, парк, магазин, ресторан, торгові центри тощо), передача замовлення та розрахунок з Кур’єром можливий тільки в офісній частині, інакше передача замовлення може бути здійснена тільки після внесення Клієнтом 100% передоплати.
7.6. Перевірка та примірка замовленого Товару, як і всі взаєморозрахунки з Кур’єром, проводяться не більше, ніж за 20 хвилин.

 

8. Відгук оферти 

8.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснене Продавцем у будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов’язань Продавця за вже укладеними договорами. Продавець зобов’язується розмістити повідомлення про відкликання оферти, у своєму інтернет-магазині, із зазначенням точного часу (4-й часовий пояс (Москва)) відкликання оферти, не менш ніж за 12 годин до факту настання події відкликання (зупинення) дії Оферти.

 

9. Форс-мажор 

9.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини Непереборної Сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачати або запобігти доступним їй засобам. Такі надзвичайні події або обставини включають, зокрема, страйки, повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії українських або іноземних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-якої зі Сторін . Зміни чинного законодавства чи нормативних актів,

 

10. Інші умови 

10.1. Усі суперечки, пов’язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим договором сторони намагатимуться вирішити під час переговорів.
10.2. У разі не досягнення згоди під час переговорів, суперечки вирішуватимуться у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.